Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

dinsdag, maart 06, 2012

De Hoogt breidt snel uit na komst van bedrijven

LOON OP ZAND – Bedrijventerrein De Hoogt in Loon op Zand wordt zonder grote tegenslagen nog dit jaar uitgebreid. Handelsonderne­ming Mavro BV uit Loon op Zand en het bedrijf Chr. Vermeer Trans­port vestigen zich op het nu nog braakliggende gebied tussen het bestaande bedrijventerrein en de Midden-Brabantweg (N261). Giste­ren ondertekenden burgemeester Wim Luijendijk en ontwikkelaar Peter de Koster de exploitatieover­eenkomst voor De Hoogt III.

De uitgifte van bedrijfskavels ver­loopt op veel plaatsen moeizaam. Bij De Hoogt komt het nu wel tot een uitbreiding. „Een positieve ontwikkeling in tijden van reces­sie”, aldus Luijendijk. „Er is hier sprake van heel concrete resulta­ten.” Volgens De Koster, eigenaar van de grond, moet er ook juist lef getoond worden. „Negativiteit zo­als we al jaren horen, werkt niet.”

De gemeente verwacht dat de noodzakelijke procedures voor de uitbreiding en de vestiging van de nieuwe bedrijven rond juni afge­rond zijn. De betrokken onderne­mers willen daarna zo snel moge­lijk
bouwen. De bedrijfspanden zullen vooral worden gebruikt voor de opslag van goederen. Han­delsonderneming Mavro is onder meer gespecialiseerd in de koop en verkoop van faillissementsvoor­raden. Transportbedrijf Chr. Ver­meer is in Dongen gehuisvest, maar wil ook een nevenvestiging in Loon op Zand. De betrokken ondernemers Marc Maas ( Mavro) en Christiaan Vermeer ( Chr. Ver­meer Transport) komen overigens beiden uit Loon op Zand.

Architecten van Bureau Broeders uit Loon op Zand tekenen voor het ontwerp van de panden. „ De uitstraling gaat passen bij de rest van De Hoogt”, stelt De Koster. Volgens hem moet het kleinschali­ge bedrijventerrein in Loon op Zand, waar ooit een van de auto­boulevards kwam, er netjes uit blij­ven zien. „Ik zie soms van die slon­zige bedrijventerreinen. Dat hoeft helemaal niet”, meent hij.

De Koster pleitte gisteren nog eens voor een goede bereikbaar­heid en zichtbaarheid van Loon op Zand, ook na de toekomstige ombouw van de N261. „Loon op Zand moet geen weggestopt dorp­je
worden.”

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home