Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

woensdag, maart 07, 2012

Partijvoorzitter PvdA bracht bezoek aan WML


Wel voor ons opkomen hè?!” De WML-medewerker op de afdeling veWrpakken & assembleren kijkt verwachtingsvol als zij deze opmerking plaatst. Hans Spekman, landelijk voorzitter van de Partij van de Arbeid, antwoordt meteen: “Natuurlijk, daarom ben ik ook hier”.De PvdA-voorzitter bracht op woensdag 7 maart jl. een werkbezoek aan WML. Hij was hiervoor uitgenodigd door de PvdA-fractie van de Waalwijkse gemeenteraad.

De sociaal-democraat werd samen met een delegatie van de Waalwijkse PvdA-fractie rondgeleid over een paar afdelingen van WML. Zo werd onder meer een bezoek gebracht aan de afdeling verpakken en assembleren. Ook werd gekeken bij het sorteren van tweedehands kleding bij Twiddus. Spekman was vooral geïnteresseerd in de verhalen en de ervaringen van de SW-medewerkers op de werkvloer. Hij nam ruimschoots de tijd om met de mensen te praten over hun achtergrond, het werken in een SW-bedrijf en hun gedachten over de toekomst. Op zijn eigen verzoek genoot hij in de kantine van WML van een lunch. Ook daar ging hij in gesprek met medewerkers.

De PvdA-voorzitter ging ook in gesprek met WML-voorzitter Sjoerd Potters, WML-managerPieter Springer en de aanwezige PvdA-raadsleden onder aanvoering van Yvette IJpelaar. Hierbij werd vooral gesproken over het van rechtswege laten aflopen van de tijdelijke SW-contracten. Ook werd ingegaan op de kansen en bedreigingen voor de sociale werkvoorziening, over de fusie tussen de ISD en WML en over de nieuwe Wet Werken Naar Vermogen.

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home