Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

dinsdag, februari 05, 2013

‘Loon op Zand heeft veel meer in huis dan de buurgemeenten’


KAATSHEUVEL – Alle mooie plannen ten spijt slaagde de gemeente Loon op Zand er de afgelopen jaren maar niet in om het toerisme naar een ho­ger niveau te tillen. Dat is opvallend, vindt Erik van Nuland. Van Nuland is door de gemeente aangesteld als ‘leisuremanager’.

Loon op Zand had dé ‘verhalen- en avonturengemeente’ moeten wor­den, maar onder meer door een ge­brek aan samenwerking tussen on­dernemers, instanties en de ge­meente, is nog nauwelijks iets te­rechtgekomen van de ambities in de toeristische visie uit 2009. „Als je Loon op Zand vergelijkt met Oisterwijk of Hilvarenbeek, dan heeft de gemeente onvoorstelbaar veel in huis. Veel meer dan alleen de Efteling en Loonse & Drunense Duinen. Zo telt de gemeente rela­tief nogal veel groepsaccommoda­ties.”
Het komende jaar moet hij gaan zorgen voor nieuwe samenwer­kingsverbanden in de vrijetijds­branche. Die moeten er weer toe leiden dat toerisme en recreatie in Loon op Zand een impuls krijgen.

„Mijn filosofie is dat het allemaal begint aan de keukentafel”, vertelt Van Nuland, die jarenlange erva­ring heeft als adviseur in de toeris­tisch- recreatieve branche. „Nieuwe initiatieven moeten vanuit de on­dernemers komen. Daarom ben ik benieuwd waar de ondernemers in Loon op Zand nu mee bezig zijn. Wat zijn hun plannen? Wat is hun doelgroep? Wat doen ze op het ge­bied van marketing? Tot aan de zo­mer wil ik daarover met hen in ge­sprek. Gewoon, aan de keukenta­fel.”

Van Nuland richt zich daarbij voor­al op de ongeveer veertig Loonse ondernemers in de recreatieve sec­tor. De bijna veertig horecaonder­nemers wil hij collectief benade­ren. „Of alle ondernemers bereid
zijn openheid te geven over hun zaak? Dat weet ik niet. Maar goede ondernemers zien de noodzaak van nieuwe initiatieven in deze ver­zadigde markt.”
Volgens Van Nuland liggen er veel kansen in de markt als onderne­mers samen arrangementen gaan aanbieden en daarbij inspringen op de sterke posities van de Efteling en de duinen. Van Nuland: „Bied bij­voorbeeld arrangementen aan met wandeltochten, fietsroutes. Ik krijg dan vaak en terecht de vraag; wat levert het op? Misschien zorgen nieuwe samenwerkingen niet met­een voor extra omzet, maar wel voor kennis en een netwerk. Op langere termijn is dat natuurlijk pu­re winst.” Van Nuland wijst naar andere regio’s. „Kijk bijvoorbeeld naar het Land van de Hilver. Daar weten ondernemers elkaar uitste­kend te vinden. Daardoor ontstaat een gevoel van ‘dit is ons ding’, en daar profiteert de consument van. Daar moetenwe naartoe.”

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home