Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

dinsdag, april 24, 2012

Pleinfestival worstelt met strenge eisen


KAATSHEUVEL – Stichting Pleinfesti­val Kaatsheuvel worstelt met de strenge veiligheidseisen rond het evenement. De politie wil dat er hekken komen rond het Maurits­plein. De stichting vreest voor extra werk en kosten. Wethouder Henk van Komen (Gemeentebe­langen) wil samen met de organi­satie zoeken naar een mogelijke op­lossing. Hij beseft dat zo’n maatre­gel nogal wat betekent voor de stichting. „Maar het gaat hier om een dringend advies van de poli­tie.”
Het Pleinfestival wordt dit jaar op 10, 11, 12 en 13 mei gehouden. Het gratis evenement beleeft z’n 29- ste editie. De organisatie moet voor het eerst het festivalterrein ‘omhek­ken’, zodat mensen niet van alle kanten het Mauritsplein kunnen oplopen. Dat zou beter zijn voor het toezicht op de stroom bezoe­kers.

Volgens de stichting doen de hek­ken niet alleen afbreuk aan ‘het open karakter’ van het Kaatsheu­velse
festival, maar het levert ook veel extra werk op. „We hebben als vrijwilligers al onze handen vol aan allerlei regeltjes”, stelt vi­ce- voorzitter Wil van Beers. „Dit komt er nu opeens bij. Er moeten hekken komen. Deze moeten ge­plaatst worden. Ook vraagt het om extra toezicht en beveiling bij de toegangspoorten. Bovendien zul­len er ook nooduitgangen moeten komen.”

Als de organisatie van het Pleinfes­tival alles zelf moet betalen, dreigt volgens Van Beers een extra kos­tenpost van zo’n 7.500 euro. „We hopen nu op hulp van bedrijven. Misschien gaan we de hekken zelf wel plaatsen. Er moet in ieder ge­val snel iets geregeld worden”,
meent Van Beers.

Hij wijst erop dat het Pleinfestival bekend staat als een gezellig evene­ment, waar je dit soort veiligheids­maatregelen niet bij verwacht. „Dit gaat dus waarschijnlijk bij meer evenementen in de gemeen­te spelen.” Volgens Van Beers voelt hij wel medeleven bij de ge­meente Loon op Zand. „ Maar met een doos met begrip heb je nog geen hekken.”

De partij Gemeentebelangen vroeg bij de recente gemeente­raadsvergadering ook aandacht voor de zaak. Volgens wethouder Van Komen wordt gezocht naar een manier om het ‘probleem te tackelen.’ Wat de oplossing is, is
nog niet duidelijk.
Bron: Brabants Dagblad door Michel Koster

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home