Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

woensdag, februari 15, 2012

'Dorpshart levender door activiteiten'

KAATSHEUVEL – Bij het al een tijd braakliggende terrein voor het Bruisend Dorpshart in Kaatsheu­vel komt mogelijk toch wat leven­digheid. De gemeente beraadt zich op eventuele evenementen of acti­viteiten rond het Marktplein. Nu ligt het terrein midden in het cen­trum van Kaatsheuvel er leeg en verlaten bij. De gemeente wil om­wonenden bij de plannen betrek­ken.
De plannen voor het nieuwe cen­trum in Kaatsheuvel lopen flinke vertraging op. Al in het najaar van 2010 is er volop gesloopt bij het Marktplein en zijn het gemeente­huis en de leegstaande panden aan de Nieuwe Markt tegen de vlakte gegaan. Nu, bijna anderhalf jaar later, is er nog niet veel meer te zien dan een zandvlakte.

Vroeger was het Marktplein dé
plek voor evenementen in Kaats­heuvel. Door de bouw van het Bruisend Dorpshart zijn die activi­teiten (tijdelijk) verhuisd naar het Mauritsplein.

De gemeente wil nu kijken of en­kele activiteiten toch niet bij de Markt gehouden kunnen worden om weer wat levendigheid bij het plein te krijgen. Om wat voor eve­nementen het gaat is nog niet be­kend.

„We denken aan doe-activiteiten, zoals strandvoetbal”, aldus de ge­meentewoordvoerster. „ Maar we moeten bijvoorbeeld goed kijken naar de beschikbare voorzieningen en ruimte.” Grotere evenementen zoals de kermis en het Pleinfesti­val blijven in ieder geval op het Mauritsplein.

De grote vraag blijft wanneer de bouw in het centrum van Kaats­heuvel
daadwerkelijk gaat begin­nen. De gemeente is nog altijd in overleg met de beoogde bouwers van het Bruisend Dorpshart, Heij­mans enWSG, over mogelijke aan­passingen van het Kaatsheuvelse centrumplan.

De onderhandelingen zijn tijdro­vend. Bij het overleg moet name­lijk rekening worden gehouden met het contract dat gemeente en bouwers amper een jaar geleden te­kenden. Gemeente en WSG wil­len het plan graag aangepast zien omdat ze worstelen met de kosten. Zo wordt onder meer gekeken naar de bouw van een nieuw ge­meentehuis en multifunctioneel centrum.

Veel inwoners willen weten wat er met het Kaatsheuvelse dorpshart gaat gebeuren. Eerder was de voor­zichtige hoop dat ze eind januari meer duidelijkheid zouden krijgen over de aangepaste plannen voor het centrum. Maar dat is niet ge­lukt.

Volgens de gemeente gaat ze haar inwoners meteen informeren zo­dra iets concreets te melden valt. De gemeenteraad is onlangs tij­dens een besloten vergadering wel bijgepraat.


Bron: Brabants Dagblad / Michel Koster

1 Comments:

Blogger peter said...

duurt nog tot 2020 voor er iets bekend word wat er met de roestenberg in het centrum van kaatsheuvel gebeurd

echt een mooi staaltje van toeristen wegpesten dus

peter

16 februari, 2012  

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home