Kaatsheuvel

Verzameld nieuws uit Kaatsheuvel Disclaimer: Teksten en/of foto's van deze weblog mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere wijze. Nederlandse Vereniging voor Journalisten 13641

zondag, maart 18, 2012

Herder met 350 schapen duinen in

KAATSHEUVEL – Het al tijden braak­liggende dorpshart in Kaatsheuvel moet er snel minder troosteloos uitzien. Het terrein wordt voor­zien van een grasmat. Verder ver­dwijnen de bouwhekken. Ook keert de bushalte terug bij de Nieu­we Markt.

Het braakliggende plein is velen een doorn in het oog. Dat beseft ook wethouder Ruud van Eijkeren (Pro3). „Het is gewoon niet goed voor de beeldvorming. Ook kun je omwonenden niet al die tijd op een zandvlakte uit laten kijken.”

Het plan voor een nieuw Bruisend Dorpshart in Kaatsheuvel is fors vertraagd. Al in 2010 gingen het ge­meentehuis en de panden op de Nieuwe Markt tegen de vlakte. Maar het wachten is nog altijd op de eerste bouwactiviteiten. Er wordt geworsteld met de kosten van het project.

De gemeente en de beoogde bou­wers van het dorpshart WSG en Heijmans onderhandelen nog over eventuele aanpassingen van het centrumplan. Volgens Van Eij­keren ( Pro3) zit er nu schot in de zaak. De partijen zijn het in grote
lijnen eens over de toekomstige in­vulling van het dorpshart. De plan­nen worden nu financieel doorge­rekend. Eind deze maand komt mogelijk meer duidelijkheid over het dorpshart.

Hoe dan ook is er nog een lange weg te gaan. Daarom doet de ge­meente nu iets aan de braakliggen­de zandvlakte. Het terrein krijgt een zomerse aanblik. In het voor­jaar komt er gras op. Rond het grasveld wordt een laag hekwerk geplaatst, zodat auto’s er niet op kunnen. Verder komen planten­bakken op het parkeerterrein aan de Lievekenshoek. Ondernemers en omwonenden krijgen overigens nog de kans over de inrichting mee te praten.

Als de bouw voor het dorpshart start, verdwijnt de grasmat weer. Wanneer dat is, is volgens Van Eij­keren nog lastig te zeggen. Datzelf­de geldt voor de kosten van deze tijdelijke inrichting. „Maar dit kost zeker geen kapitaal.”

De gemeente hoopt dat ook het aangrenzende Apollo-terrein inge­zaaid wordt met gras. Ze heeft een verzoek neergelegd bij de Bonth van Hulten, de eigenaar van dit perceel. Dit terrein, waar ooit het Apollo-theater stond, ligt ook al ja­ren braak. De Bonth van Hulten wil er een appartementencomplex bouwen. Maar het plan realiseren kost veel tijd
.

Naast de groene inrichting wil het college het Marktplein levendiger krijgen door activiteiten op deze plek mogelijk te maken.

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home